نسخه چاپی

بخش خبر آي تي ايران - فيلترينگ سايت گويا نيوز News.gooya.comبرداشته شد. به گزارش خبرنگار ما از شب گذشته فيلترينگ اين سايت خبري برداشته شده و دسترسي به آن براي تمامي کاربراني که از طريق مخابرات و يا ICP هاي ايران به آن متصل مي شوند فراهم شده است.

بخش خبر آي تي ايران - فيلترينگ سايت گويا نيوز News.gooya.comبرداشته شد.
به گزارش خبرنگار ما از شب گذشته فيلترينگ اين سايت خبري برداشته شده و دسترسي به آن براي تمامي کاربراني که از طريق مخابرات و يا ICP هاي ايران به آن متصل مي شوند فراهم شده است.
خبرنامه گويا از حدود چهار ماه قبل بدون ذکر دلايل خاصي تحت فيلترينگ قرار گرفت. گويا نيوز به نوعي يکي از پربيننده ترين سايت هاي خبري فارسي زبان به شمار مي آيد، و ظاهرا مسئولان آن در خارج از کشور به سر مي برند.
چند هفته قبل سيد محمد خاتمي رييس جمهور در جريان مصاحبه مطبوعاتي در ژنو به خاطر فيلترينگ سايت هاي خبري مورد پرسش خبرنگاران خارجي قرارگرفت.
گفته مي شود در همين جلسه نامه اي از طرف مسئولان سايت گويا به وزير پست و تلگراف و تلفن داده شد که در آن دلايل فيلترينگ اين سايت به طور رسمي مورد پرسش قرار گرفته بود.ضمن آنکه خود معتمدي نيز در ميان خبرنگاران از فيلترينگ اين سايت اظهار بي اطلاعي کرده بود.
بعيد نيست همين نامه موجبات رهايي گويا نيوز را از فيلترينگ فراهم آورده باشد هر چند معمولا کميته فيلترينگ که از نمايندگان چند نهاد حکومتي تشکيل شده براي فيلترينگ و برداشتن فيلتر هيچ گونه اطلاع رساني نمي کنند.

http://itiran.com/node/44453