نسخه چاپی

شرکت همکاران سیستم اخیرا یک تبلیغ استخدام برنامه نویس را روی سایت خود قرار داده که ایده خلاقانه‌ای دارد. 

در این تبلیغ که به شکل کد برنامه نویسی نوشته شده تمام جزییات این فرصت شغلی به شکل کد نوشته شده است. از جمله این اطلاعات می‌توان به نوع تخصص برنامه نویسان، محل کار ، تجربه کاربران و نحوه استخدام اشاره کرد. 

http://itiran.com/node/69586