منبع :‌ آی تی ایران نسخه چاپی

نمایشگاه CES 2017 به پایان رسید و انبوهی از محصولات و تکنولوژی‌های جدید به دنبال این رویداد و در طول یک تا دو سال آینده وارد بازار خواهند شد. 

نمایشگاه CES بزرگترین شوی تکنولوژی در جهان است و بیش از صدهزارنفر هر ساله از آن بازدید می‌کنند. 

امسال آي تی ایران با اعزام تیمی به این نمایشگاه از نزدیک این نمایشگاه وتحولات و محصولات مرتبط با آن را همزمان پوشش داد که هم روی سایت و هم در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن بودید. 

در ادامه نگاهی داریم به مرور کوتاه آی تی ایران از این نمایشگاه. 

http://itiran.com/node/73403


موارد موضوعی مرتبط